پروانش یا این که پیچ تلگرافی یا این که دستگاه لیزر تلگرافی

نام های رایج : قصاب مصری , پروانش کوچک , دستگاه لیزر تلفنی , گیاه رقص , دستگاه لیزر ‌ تلگرافی

نام علمی : Vinca minor L

پیچ تلگرافی
دستگاه لیزر
گیاهی پایا , علفی و خزنده که بومی اروپاست . گیاهی چندساله و همیشه سبز که روی زمین گسترده می شود که طول آن تا ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد . برگ هایش بدون نقص و متقابل و بیضی کوچک دراز نوک تیز و مقداری درخشان است . دستگاه لیزر هایش چهار دستگاه لیزر برگی تا پنج برگی قیفی صورت غالباً آبی رنگ و گهگاه آبی شفاف ‌است . دستگاه لیزر ‌ها در اواسط فصل‌زمستان تا وسط فصل بهار گشوده می گردند .
گیا دستگاه لیزر ه تلگراف یک گیاه گرمسیری است که برگ های خویش را در نوروفروغ در سمت بالا و زیر حرکت می‌دهد . گیاه تلگراف همچنین به گرما , امواج صوتی با فرکانس بالا و یا لمس نیز پاسخ می دهد . در زمان شب , برگ ها به سوی زیر میفتند . مغایر بخش اعظمی از گیاهان , حرکت سرعت بالا برگ ها با چشم غیر دارای اسلحه کاملا قابل مشاهده است . بعضا از مردمان بر این باورند که می توانند گیاه تلگراف خویش را با موسیقی به تکان درآورند . گیاه ممکن است به ارتعاشات صدا نیز واکنش دهد و به حرکت درآید .
دستگاه لیزر
پیچ تلگرافی

این دستگاه لیزر گیاه به محافظت یه خرده نیاز دارد که معمولا در داخل منزل پرورش داده میشود و تنها در آب و هوای گرم در بیرون از خانه مراقبت می گردد . گیاه تلگراف یک گیاه کار کشته است که در سن بلوغ به ارتفاع ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر می رسد .
گیاه تلگرافی به حرکت برگ ها مربوط است . با تغییر تحول وضعیت خود می‌خواهد گرما و روشنایی بیشتری دریافت نماید . برخی از گیاه شناسان بر این باورند که جنبش برگ ها بوسیله سلول های ویژه ای انجام میشود که سبب ساز شده وقتی که مو دستگاه لیزر لکول های آب متورم و یا کوچک می شوند برگ ها تکان نمایند .

پیچ تلگرافی

چارلز داروین برای سال های بسیاری گیاهان را زمینه مطالعه قرار بخشید . او معتقد بود که گیاهان بعداز باران های سنگین وزن برای پرت کردن قطرات آب جان دار روی برگ هایشان , خود را حرکت عرضه میکنند .

عکس هایی دیگر از گیاه پیچ تلگرافی ( سبز و ابلق ) :

پیچ تلگرافی ( وینکا ) 1
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 1
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 2
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 2
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 3
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 3
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 4
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 4
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 5
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 5
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 6
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 6
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 7
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 7
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 8
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 8
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 9
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 9
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 10
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 10
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 11
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 11
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 12
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 12
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 13
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 13
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 14
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 14
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 15
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 15
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 16
پیچ تلگرافی ( وینکا ) دستگاه لیزر پیاز کروکوزمیا